Vi vil gerne orientere om, hvordan vi arbejder på klinikken og hvilke overvejelser, vi gør os om tandplejen i fremtiden.

Vores vigtigste mål er at bevare dit tandsæt, så det kan fungere igennem hele livet.
Det kræver naturligvis løbende vedligehold af tænderne og undervejs evt. større behandlinger. Vi vurderer altid grundigt behandlingsmulighederne i forhold til patienternes behov. Her er det en fordel, at vi kender patienterne, som vi ofte har fulgt igennem mange år, da det kan have betydning for at træffe den rigtige beslutning med hensyn til behandlingsvalg.
Vi bruger meget tid på at tale med dig om behandlinger og du skal endelige bare stille spørgsmål. Vi er kun interesseret i, at du bliver tilfreds med resultatet.

Her i Danmark betaler patienterne selv en stor del af tandlægeregningen. Langt de fleste priser er ens hos alle landets tandlæger, da de er bestemt af overenskomsten. Det gælder de fleste af de ydelser, som du får sygesikringstilskud til. De frie ydelser, som er de ydelser, hvor der ikke gives sygesikringstilskud til, kan variere fra tandlæge til tandlæge. Det er f.eks. kroner, broer og proteser. Vi udfører disse behandlinger i samarbejde med forskellige tandteknikere, som vi ved leverer en høj kvalitet på deres arbejde. Tandbehandling er meget detaljeorienteret, og du vil som patient bemærke, at vi er meget omhyggelige med arbejdet. Det kan dog være svært som patient at vurdere forskellen på kvaliteten af behandling, som kræver stor præcision.
Vores mål er at levere den bedste kvalitet til en fornuftig pris.

Vi synes, at det er vigtigt at følge med i udviklingen indenfor tandbehandling og bruger meget tid på efteruddannelse. Vi vurderer løbende ny teknologi, men ønsker også at nye metoder skal være gennemtestede før vi ændrer proceduren.

Heldigvis får vi mange nye patienter fra børnetandplejen, når de unge fylder 18 år. Det kan være et svært tidspunkt at få opbygget en god relation til en ny tandlæge, da der sker meget i de unges liv på det tidspunkt. Nogle har eller er tæt på at afslutte en ungdomsuddannelse og skal derfor måske flytte fra byen. Vi vil gerne gøre opmærksom på at de 16-17 årige har frit valg mht. om de ønsker at benytte børnetandplejen eller en privat klinik. Begge dele er gratis. Vi synes, at det er godt at få de 16-årige ind på klinikken, da vi så selv kan planlægge at tage røntgen før de fylder 18 år og kan nå at lære dem bedre at kende. Vi tror, at de på den måde får en større chance for at forsætte den regelmæssige tandpleje.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores patienter for god omtale ude i byen og de mange nye patienter, som vi modtager efter opfordring fra jer. Vi mener, at de bedste ambassadører for klinikken må være vores patienter.